برآورد قیمت کلی طرح احداث نیروگاه های خورشیدی
۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۵
کد خبر: ۳

آرایش بهینه الکتریکی و مکانیکی پنلهای خورشیدی در استرینگ ها

پنلهای خورشیدی در استراکچرهای مختلف قرار گرفته ولی رشته ها و آرایه های متفاوتی را در در طراحی الکتریکال نیروگاه خورشیدی شاهد هستیم. موقعیت مکانی پنلهای خورشیدی در استراکچرهای دو ردیفه و یا سه ردیفه و نحوه اتصال استرینگها در بازدهی کل نیروگاه تاثیرگذار است. بررسی نحوه قرار گیری پنلهای خورشیدی هر رشته و آرایه در استراکچر با نرم افزار Pvsyst انجام شده و بهترین پیشنهاد از لحاظ راندمان و کم ترین هزینه احداث ارائه می گردد.

آرایش بهینه الکتریکی و مکانیکی پنل‌های خورشیدی در استرینگ‌ها
پنل‌های خورشیدی در استراکچر‌های مختلف قرار گرفته، ولی رشته‌ها و آرایه‌های متفاوتی را در در طراحی الکتریکال نیروگاه خورشیدی شاهد هستیم. موقعیت مکانی پنل‌های خورشیدی در استراکچر‌های دو ردیفه و یا سه ردیفه و نحوه اتصال استرینگ‌ها در بازدهی کل نیروگاه تاثیرگذار است. بررسی نحوه قرار گیری پنل‌های خورشیدی هر رشته و آرایه در استراکچر با نرم افزار Pvsyst انجام شده و بهترین پیشنهاد از لحاظ راندمان و کم‌ترین هزینه احداث ارائه می‌گردد.

اثر سایه اندازی در چیدمان افقی و عمودی پنل‌های خورشیدی تمام سلولی، نیم سلولی و دوطرفه
در نسل جدید پنل‌های خورشیدی، سری و موازی کردن سلول‌های خورشیدی در ماژول‌های فتوولتائیک موجب کاهش مقاومت سری و افزایش راندمان پنل‌ها شده است. در پنل‌های خورشیدی نیم سلولی Half cell و دوطرفه Bifacial نسبت به پنل‌های خورشیدی تمام سلولی کریستالی نحوه سری و موازی کردن سلول‌ها متفاوت است لذا تاکنون مقایسه اثر سایه اندازی روی پنل‌های خورشیدی مختلف مورد بررسی قرار نگرفته و با نرم افزار Pvsyst می‌توان مطالعات کاملی در این زمینه انجام داد.

بررسی فنی-اقتصادی نیروگاه‌های فتوولتائیک و حرارتی خورشیدی در ایران

در دنیا دو مدل نیروگاه خورشیدی احداث می‌شود. نیروگاه‌های فتوولتائیک (Photovoltaic solar energy) و نیروگاه‌های حرارتی خورشیدی (Concentrated solar power) وجود دارد و در ایران نیز هر دو مدل نیروگاه مورد استفاده قرار گرفته است. هزینه‌های احداث و درامدی آن‌ها تاکنون در ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. بررسی اثر دما و تابش در هر دو مدل نیروگاه در کشور می‌تواند به تصمیم گیری در سیاست گذاری‌های کشور در این حوزه کمک کند.

ارسال نظر