برآورد قیمت کلی طرح احداث نیروگاه های خورشیدی
۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۶
کد خبر: ۱۳

اخذ مجوز خرید تضمینی برق

جهت اخذ مجوز خرید تضمینی برق نیاز به تهیه اسناد و مدارک، مطالعات اولیه، شبیه سازی و طرح توجیهی فنی اقتصادی، تامین زمین، مجوزهای زیست محیطی و ... است. تسلط شرکت های مشاور به مسائل حقوقی و ابلاغیه ها و دستورالعمل های فنی توانیر می تواند در مدت زمان اخذ مجوز تاثیرقابل توجهی داشته باشد.

جهت اخذ مجوز خرید تضمینی برق نیاز به تهیه اسناد و مدارک، مطالعات اولیه، شبیه سازی و طرح توجیهی فنی اقتصادی، تامین زمین، مجوزهای زیست محیطی و ... است. تسلط شرکت های مشاور به مسائل حقوقی و ابلاغیه ها و دستورالعمل های فنی توانیر می تواند در مدت زمان اخذ مجوز تاثیرقابل توجهی داشته باشد.

ارسال نظر