دکتر سولار

برق خورشیدی
درآمد نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلوواتی

درآمد نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلوواتی

درآمد نیروگاه خورشیدی با توجه به ظرفیت احداث شده در ماه‌های سال، متفاوت است و درآمد آن بستگی به پارامتر‌های مختلفی دارد. به طور کلی در آمد نیروگاه خورشیدی به میزان ساعات تابش خورشید؛ کیفیت تابش؛ دما؛ جنس تجهیزات، زاویه نصب و... بستگی دارد.
تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی

تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی

تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی
فاز اول مطالعات: Pre-Feasibility Study

فاز اول مطالعات: Pre-Feasibility Study

این بخش از مطالعات به عنوان Pre-Feasibility Study پروژه احداث نیروگاه خورشیدی تلقی شده و در فاز دوم الزامات درخواست شده توسط ساتبا جهت تکمیل مطالعه امکان سنجی به عنوان پیش نیاز امضای موافقت نامه اولیه احداث نیروگاه و اخذ مجوز احداث نیروگاه خورشیدی نیز باید افزوده شود که شامل موارد زیر می گردد.
بررسی فنی-اقتصادی نیروگاههای فتوولتائیک

بررسی فنی-اقتصادی نیروگاههای فتوولتائیک

در دنیا دو مدل نیروگاه خورشیدی احداث می شود. نیروگاههای فتوولتائیک (Photovoltaic solar energy) و نیروگاههای حرارتی خورشیدی (Concentrated solar power) وجود دارد و در ایران نیز هر دو مدل نیروگاه مورد استفاده قرار گرفته است. هزینه های احداث و درامدی آنها تاکنون در ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است.بررسی اثر دما و تابش در هر دو مدل نیروگاه در کشور می تواند به تصمیم گیری در سیاست گذاری های کشور در این حوزه کمک کند.
حفاظت نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه انشعابی

حفاظت نیروگاه‌های خورشیدی متصل به شبکه انشعابی

از سال ۱۳۹۵ با ابلاغ شرایط جدید خرید تضمینی برق نیروگاه‌های خورشیدی On-grid انشعابی و بزرگ در کشور، حرکت به سمت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی افزایش چشمگیری یافت و تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ بیش از ۸ هزار نیروگاه خورشیدی انشعابی در کشور به ظرفیت بیش از ۸۰ مگاوات نصب گردید.