برآورد قیمت کلی طرح احداث نیروگاه های خورشیدی
۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۹
کد خبر: ۷

مطالعات اولیه نیروگاه خورشیدی

بررسی مناطق مختلف کشور با توجه به اطلس خورشیدی و تعیین زوایای صحیح تابش براساس مسیر حرکت خورشید در شهرهای مختلف ایران و بر اساس مدلسازی های دقیق جهت تعیین مکان های منتخب اجرای نیروگاه خورشیدی، محاسبه و تخمین میزان تابش و انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاه برای شرایط آب و هوایی سایت محل احداث پروژه، برآورد هزینه احداث با درنظر گرفتن جمیع شرایط تعیین و تامین زمین (با تاثیر پارامترهای جانبی نظیر نزدیکی به پست و خطوط شبکه، جاده دسترسی، تامین آب، هزینه های تامین امنیت، تلفات و...)، تجهیزات استاندارد، بهره برداری نیروگاه خورشیدی، محاسبه اولیه توجیه اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی، پیشنهاد نوع پنل، تعیین نوع استراکچر و … از جمله مواردی است که در مطالعات اولیه مورد توجه قرار می گیرد.

بررسی مناطق مختلف کشور با توجه به اطلس خورشیدی و تعیین زوایای صحیح تابش براساس مسیر حرکت خورشید در شهرهای مختلف ایران و بر اساس مدلسازی های دقیق جهت تعیین مکان های منتخب اجرای نیروگاه خورشیدی، محاسبه و تخمین میزان تابش و انرژی الکتریکی تولیدی نیروگاه برای شرایط آب و هوایی سایت محل احداث پروژه، برآورد هزینه احداث با درنظر گرفتن جمیع شرایط تعیین و تامین زمین (با تاثیر پارامترهای جانبی نظیر نزدیکی به پست و خطوط شبکه، جاده دسترسی، تامین آب، هزینه های تامین امنیت، تلفات و...)، تجهیزات استاندارد، بهره برداری نیروگاه خورشیدی، محاسبه اولیه توجیه اقتصادی احداث نیروگاه خورشیدی، پیشنهاد نوع پنل، تعیین نوع استراکچر و … از جمله مواردی است که در مطالعات اولیه مورد توجه قرار می گیرد.

منبع: برق نیوز
ارسال نظر