برآورد قیمت کلی طرح احداث نیروگاه های خورشیدی
۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۶
کد خبر: ۶

بررسی فنی-اقتصادی نیروگاههای فتوولتائیک

در دنیا دو مدل نیروگاه خورشیدی احداث می شود. نیروگاههای فتوولتائیک (Photovoltaic solar energy) و نیروگاههای حرارتی خورشیدی (Concentrated solar power) وجود دارد و در ایران نیز هر دو مدل نیروگاه مورد استفاده قرار گرفته است. هزینه های احداث و درامدی آنها تاکنون در ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است.بررسی اثر دما و تابش در هر دو مدل نیروگاه در کشور می تواند به تصمیم گیری در سیاست گذاری های کشور در این حوزه کمک کند.

در دنیا دو مدل نیروگاه خورشیدی احداث می شود. نیروگاههای فتوولتائیک (Photovoltaic solar energy) و نیروگاههای حرارتی خورشیدی (Concentrated solar power) وجود دارد و در ایران نیز هر دو مدل نیروگاه مورد استفاده قرار گرفته است. هزینه های احداث و درامدی آنها تاکنون در ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است.بررسی اثر دما و تابش در هر دو مدل نیروگاه در کشور می تواند به تصمیم گیری در سیاست گذاری های کشور در این حوزه کمک کند.

برچسب ها: پنل خورشیدی
ارسال نظر