برآورد قیمت کلی طرح احداث نیروگاه های خورشیدی
۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۸:۱۹
کد خبر: ۲۰

اخذ موافقت نامه احداث نیروگاه خورشیدی

اخذ موافقت نامه احداث نیروگاه خورشیدیاخذ موافقت نامه احداث نیروگاه خورشیدیاخذ موافقت نامه احداث نیروگاه خورشیدیاخذ موافقت نامه احداث نیروگاه خورشیدیاخذ موافقت نامه احداث نیروگاه خورشیدی
ارسال نظر